June 15, 2021

Day

Kab. Mojokerto (MAN 2 Mojokerto) Madrasah Aliyah Negeri 2 Mojokerto terlibat dalam penyusunan modul pustakawan yang diselenggarakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama. Penyusunan modul ini salah satu yang terlibat adalah Kepala perpustakaan MAN 2 Mojokerto Durotun Nisa’. Kegiatan penyusunan Modul pustakawan 2 ini bertempat di Haris Hotel Bandung selama...
Read More